કૃપા કરીને તમારા નામ વિષે પાંચ પ્રશ્નો નાં ઉત્તર આપો:     તમારું નામ:
બાળક-નામો.ʍ.com પર આપનું સ્વાગત છે!
અહીં તમને 100,000 થી વધારે નામો વિશે રસપ્રદ માહિતી મળશે! ઉદાહરણ તરીકે તમારા પોતાના નામનો અર્થ, મૂળ અને લોકપ્રિયતા.
શું તમે તમારા બાળક માટે એક સરસ નામ શોધી રહ્યાં છો? તો પછી આ સૌથી યોગ્ય જગ્યા છે. બાળક-નામો.ʍ.com ભારતમાં બાળકોના નામોની સૌથી સંપૂર્ણ વેબસાઇટ છે!

Browse names by letter

તાજેતરની ટિપ્પણીઓ
જિયાંશ20-10
ઋષભ18-10
Philip30-09
Philip30-09
Hetal20-09
ના
Hetal 4-09
Amit24-08
Krishna23-08
Sanskri , hindi or gujarati me naam ka arth
Hetal29-07
Jay26-07
Hetal21-06
ટંપૉઅઃન
Krishna16-06
Hetal24-05
Hetal18-04
રોહન અમે નેહા નામનો અર્થ
Hetal25-02
Hetal name no saco atha su thay
જિયાંશ 9-01
Hetal 7-12
Krishna 2-11
Thank you
Krishna12-10
Hetal 9-10
હા
પીહુ18-09
Hetal14-09
Philips 7-08
Hetal28-07
Krishna24-07
Krishna24-07
জয়ন্ত16-06
দিপা
জয়ন্ত14-06
জয়ন্ত
Hetal13-06
Binal 8-05
No
Hetal 7-05
ના
સેજલ30-04
સેજલ30-04
સેજલ30-04
Vivek 4-04
Ramesh21-02
ભારમલ 9-02
ભારમલ 9-02
Pierre27-01
Hetal23-12