કૃપા કરીને તમારા નામ વિષે પાંચ પ્રશ્નો નાં ઉત્તર આપો:     તમારું નામ:

Pierre નામનો અર્થ થાય છે

અહીં તમેં Pierre નામના અર્થ અને મૂળ વિશે માહિતી શોધી શકશો.
શું તમારું નામ Pierre છે? કૃપયા જવાબ આપો તમારાં નામ વિષે 5 પ્રશ્નોનો આ પ્રોફાઈલ સુધારવા માટે

અર્થ:રોક
જાતિ:પુરૂષ
મૂળ:
ફોર્મ:Peter
ભિન્ન રૂપો:Pierette, Pierrette, Piers
મળતો આવતો અવાજ - છોકરાઓ:Perry, Pere, Paarai, Pouria, Puro, Pr, Pir, Pirro
મળતો આવતો અવાજ - છોકરીઓ:Pure, Priya, Pur, Pear, Phyre, Pyry, Pura, Prya
રેટિંગ:
4.5/5
તારાઓ $ મત
લખવા માટે સરળ: 4/5 તારાઓ $ મત
યાદ કરવા માટે સરળ: 4.5/5 તારાઓ $ મત
ઉચ્ચારણ: 4.5/5 તારાઓ $ મત
ઇંગલિશ ઉચ્ચાર: 4/5 તારાઓ $ મત
વિદેશીઓના મંતવ્ય: 4/5 તારાઓ $ મત
ઉપનામો:
ભાઈઓના નામો:માહિતી નથી
બહેનોના નામો:માહિતી નથી
ફેસબુક:

ફેસબુક પર +/-108180 Pierre's દરજ્જો 896
શ્રેણીઓ:ફ્રેન્ચ નામો - 2 સિલેબલ સાથે નામો - 6 અક્ષરો સાથે નામો - 1 ઉચ્ચારણ સાથે નામો - ટોચના 100 ફ્રેન્ચ નામો - ટોચના 100 સરળ ચિની નામો - સૌથી વધુ મત સાથે નામો - 1967 માં Top1000 અમેરિકન નામો
Pierre દ્વારા ટિપ્પણીઓસંદેશ લખો
શું તમે ટિપ્પણી લખવા માંગો છો? તમારું નામ દાખલ કરો અને આગળ ક્લિક કરો:

તમારું પ્રથમ નામ:

શું તમારું નામ Pierre છે? તમારાં નામને મત આપો


શું તમારું નામ Pierre છે? તમારાં નામને મત આપો